อัลบัม ท้องฟ้าจำลอง (Visitor: 2175 )

กศน.เขตวัฒนาจัด โครงการเรียนรู้ก้าวไกลใส่ใจวิชาการ ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2553 เพื่อมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และปรับพื้นฐานการศึกษาให้กับนักศึกษาด้านวิชาการ

รุ่นแรก วันที่ 26 เมษายน 2553 นักศึกษา กศน.เขตวัฒนา เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ก้าวไกลใส่ใจวิชาการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง เอกมัย 

01
01
  02
02
  03
03
04
04
  05
05
  06
06
07
07
  08
08
  09 เครื่องฉายดาว
09 เครื่องฉายดาว
Total Record(s): 9