ศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์การเรียนชุมชนวัดธาตุทอง2

ภาคเรียนที่ 2/2554

นักศึกษาสามารถโหลดเอกสารได้ที่นี่

ปฏิทินการจัดการเรียนรู้
แผนการสั่งงาน
ข้อมูลส่วนตัว
รูปแบบโครงงาน
ปกเอกสาร
คำอธิบายรายวิชาม.ปลาย
คำอธิบายรายวิชาม.ต้น
คำอธิบายรายวิชาความเป็นพลเมืองไทยฯลฯหนังสือเรียน

 สค 02015
อาเซียนศึกษา
 สค 02002
ความเป็นพลเมืองไทยฯลฯ
 พว 32018
รักษ์ท้องถิ่น
 อช 02015
การเกษตรผสมผสาน
 อช 02018
การขายและการตลาด
 อช 02006
การเพาะเห็ดฟาง
 พต 32005
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

แบบฝึกหัด

 สค 02015
อาเซียนศึกษา
 สค 02002
ความเป็นพลเมืองไทยฯลฯ
 พว 32018
รักษ์ท้องถิ่น
 อช 02015
การเกษตรผสมผสาน
 อช 02018
การขายและการตลาด
 อช 02006
การเพาะเห็ดฟาง
 พต 32005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

แบบทดสอบ

                 
แบบทดสอบ ก่อนเรียน-หลังเรียน

 สค 02015
เซียนศึกษา
 สค 02002
อาความเป็นพลเมืองไทยฯลฯ
 พว 32018
รักษ์ท้องถิ่น
 อช 02015
การเกษตรผสมผสาน
 อช 02018
การขายและการตลาด
 อช 02006
การเพาะเห็ดฟาง

 พต 32005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

ดูวีดีโออาเซียน ทางนี้ครับ

- ท่องโลกอาเซียน

-
เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย

-
เพลง the asean way

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวัฒนา 446/4-5 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 20/1 ถ.สุขุมวิท71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร 02-3918120 mail : watthana@bkk1.nfe.go.th