ศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์การเรียนชุมชนลีลานุช 1

ดาวน์โหลดใบความรู้ สค02002 ความเป็นพลเมืองไทยในระบอบประชาธิป

ดาว์โหลด สค 02002
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวัฒนา 446/4-5 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 20/1 ถ.สุขุมวิท71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร 02-3918120 mail : watthana@bkk1.nfe.go.th