------------------------------------------------

เอกลักษณ์สถานศึกษา

ทีมดี บริการเด่น

อัตลักษณ์สถานศึกษา
อัธยาศัยดี มีน้ำใจ แต่งกายสุภาพ

------------------------------------------
ประกาศ
รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกครูศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
(ตรวจสอบรายชื่อ)

หมายเหตุ วันมารายงานตัวให้เตรียมเอกสารทำสัญญาให้เรียบร้อย
------------------------------------------
ประกาศ

สำนักงาน กศน. กทม.
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่
ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปี 2558


ระหว่างวันที่ 19 - 27 ตุลาคม 2558
เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถาม
กศน.เขตวัฒนา ซอยปรีดีพนมยงค์ 20/1
ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม.

โทร 02-391-8120

โหลด รายละเอียดการรับสมัคร

--------------------------------------------
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2558
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558
หมายเหตุ(สถานที่ปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 2/2558 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ )
(ซอยปรีดีพนมยงค์ 13)


--------------------------------------------
ประกาศ

กศน.เขตวัฒนา
รับสมัครนักศึกษา  ประจำภาคเรียนที่2/2558
เดือน ตุลาคม 2558
สมัครได้ที่ กศน.เขตวัฒนา
446/4-5 ซอยปรีดีพนมยงค์ 20/1 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
โทร 02-3918120
หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครการลงทะเบียน
2.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป (สวมเสื้อสีขาว/ไม่สวมหมวก/แว่นตาดำ/ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และไม่ใช่รูปโพลาลอยด์)
3.
หลักฐานการศึกษา(ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 3 ฉบับ (ยกเว้นระดับประถมศึกษา) เช่น
     -ใบสุทธิ
     -ใบแสดงผลการเรียน
     -ใบประกาศนียบัตร
4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
5.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
6.
สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1ฉบับ เช่น
     -สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
     -สำเนาใบทะเบียนสมรส
     -สำเนาใบหย่า
7.หาก บิดา-มารดา ใช้นามสกุลไม่ตรงกันระหว่างวุฒิการศึกษากับบัตรประชาชนให้นำสำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดามายื่นด้วย
หมายเหตุ ต้องมีอายุุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือจบการศึกษาภาคบังคับ

โครงการอบรมพัฒนาทักษะป้องกันโรคและภัยสุขภาพในชุมชน

Date: 24 - 07 - 2015

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ ผอ.กศน.เขตวัฒนา เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะป้องกันโรคและภัยสุขภาพในชุมชน ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 (วัดธาตุทอง) มาให้ความรู้ แก่ประชาชนในชุมชนนวลจิต แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยมีผู้นำชุมชน และผู้ที่สนใจซึ่งเป็นประชาชน ทุกเภททุกวัย เข้ามารับฟังการอบรมและเรียนรู้ในครั้งนี้ โดยมีเนื้อหาการอบรมและวิธีการป้องกันโรค อาทิ ไข้เลือดออก เมอร์ส ตาแดง มือเท้าปาก และโรคที่มาพร้อมกับหน้าฝนสาธิตการล้างมือ และใส่หน้ากาก ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี
  


จุลสาร กศน.เขตวัฒนา ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

Date: 06 - 07 - 2015

  

โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่อง การปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR)

Date: 06 - 07 - 2015

 วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 นายบุญเลิศ ติดตองรัมย์ ผอ.กศน.เขตวัฒนา และคณะคุณครู ได้จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่อง การปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) : ซึ่งมีกิจกรรมได้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้มากมาย เช่น ประวัติของยุวกาชาดสากลและในไทย การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การสำลัก เป็นต้น ในการนี้มี นายพลศักดิ์ บัวแดง ประธานกรรมการสถานศึกษา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมดังกล่าว โดยมีนักศึกษา กศน.เขตวัฒนา เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 108 คน และได้มีคณะวิทยากร กศน.จากเขตกรุงเทพใต้ ที่ผ่านการอบรม CPR มาให้ความรู้และการอบรมกับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย ซึ่งก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ
 

เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558

Date: 02 - 07 - 2015

 วันที่ 1 ก.ค. 57. คณะครูและนักศึกษา กศน.เขตวัฒนา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2558 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ เป็นประธานในการทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมีลูกเสือเนตรนารี สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ

 

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

Date: 15 - 06 - 2015

 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น.  นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตวัฒนา เป็นประธานในพิธีกิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา กศน.เขตวัฒนา พร้อมเปิดโครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และมีการตรวจสุขภาพของนักศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาและผู้จัดงานเป็นอย่างดี
 
 
 
 


ประชุมประจำเดือนมิถุนายน

Date: 10 - 06 - 2015

 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2558  นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตวัฒนา เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 ได้มอบหมายนโยบายและประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 
  


 

บทความ

เรื่องน่ารู้ของ “ช่องคลอด”
ผู้หญิง 8 บุคลิกที่มีแนวโน้มจะขึ้นคาน
5 วิธีการจัดการกับชายเจ้าชู้
6 ภัยใต้เสื้อผ้าที่สาวๆอาจเผลอมองข้าม
ดูฉลากโภชนาการให้เป็น
ดูแลเหงือกและฟันด้วยการกิน

no Topic update r
00307 New website online kai88 6
00014 นร. กศน. วัดธาตุทอง รายงานตัวหน่อยครับ monobo 46
00317 วิชาอะไรเอ๋ย โล 0
00316 SUPERSLYDE SILICONE ซิลิโคนเกรดพรีเมียมจากประเทศสิงค์โปร์ Metro Sanova 0
00315 XTRO เอ็กซ์โทร เหมาะสำหรับเพศสัมพันธ์ใน ซาวน่า ในน้ำ และระหว่างชายกับชาย (เกย์) สามารถใช้กับถุงยาง แ Metro Sanova 0
00314 ถุงยางอนามัยยี่ห้อ โอกาโมโต (OKAMOTO) ด้วยคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล Metro Sanova 0
มีต่อ ...

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวัฒนา 446/4-5 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 20/1 ถ.สุขุมวิท71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร 02-3918120 mail : watthana@bkk1.nfe.go.th