------------------------------------------------
เอกลักษณ์สถานศึกษา

ทีมดี บริการเด่น

อัตลักษณ์สถานศึกษา
อัธยาศัยดี มีน้ำใจ แต่งกายสุภาพ

                  
------------------------------------------

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2558
วันที่ 10 พฤษภาคม 2558
หมายเหตุ(สถานที่ปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 1/2558 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์)
--------------------------------------------
ประกาศ

กศน.เขตวัฒนา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่
ครูศูนย์การเรียนชุมชน

โหลดเอกสาร
--------------------------------------------
ประกาศ

กศน.เขตวัฒนา
รับสมัครนักศึกษา  ประจำภาคเรียนที่2/2558
เดือน ตุลาคม 2558
สมัครได้ที่ กศน.เขตวัฒนา
446/4-5 ซอยปรีดีพนมยงค์ 20/1 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
โทร 02-3918120
หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครการลงทะเบียน
2.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป (สวมเสื้อสีขาว/ไม่สวมหมวก/แว่นตาดำ/ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และไม่ใช่รูปโพลาลอยด์)
3.
หลักฐานการศึกษา(ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 3 ฉบับ (ยกเว้นระดับประถมศึกษา) เช่น
     -ใบสุทธิ
     -ใบแสดงผลการเรียน
     -ใบประกาศนียบัตร
4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
5.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
6.
สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1ฉบับ เช่น
     -สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
     -สำเนาใบทะเบียนสมรส
     -สำเนาใบหย่า
7.หาก บิดา-มารดา ใช้นามสกุลไม่ตรงกันระหว่างวุฒิการศึกษากับบัตรประชาชนให้นำสำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดามายื่นด้วย
หมายเหตุ ต้องมีอายุุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือจบการศึกษาภาคบังคับ

เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558

Date: 02 - 07 - 2015

 วันที่ 1 ก.ค. 57. คณะครูและนักศึกษา กศน.เขตวัฒนา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2558 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ เป็นประธานในการทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมีลูกเสือเนตรนารี สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ

 

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

Date: 15 - 06 - 2015

 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น.  นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตวัฒนา เป็นประธานในพิธีกิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา กศน.เขตวัฒนา พร้อมเปิดโครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และมีการตรวจสุขภาพของนักศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาและผู้จัดงานเป็นอย่างดี
 
 
 
 


ประชุมประจำเดือนมิถุนายน

Date: 10 - 06 - 2015

 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2558  นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตวัฒนา เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 ได้มอบหมายนโยบายและประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 
  

กศน.เขตวัฒนาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

Date: 25 - 09 - 2014

 วันที่ 24-25 กันยายน 2557 นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ ผอ.กศน.เขตวัฒนาและคณะ ต้อนรับ นายพล ศรีกัลยา ผอ.กศน.เขตสวนหลวง กทม. นางสาวประภาภรณ์ ธิติมาพงศ์ ผอ.กศน.อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นางบุบผาศิริ ไชยมงคล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้น้อมนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
  

กศน.เขตวัฒนาดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557

Date: 22 - 09 - 2014

 กศน.เขตวัฒนาดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนวิจิตรวิทยา แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา โดยมีนักศึกษาเข้ารับการสอบปลายภาคตามวิชาที่ลงทะเบียนเรียน กำหนดประกาศผลสอบพร้อมสอบซ่อมวันที่ 5 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนชุมชน
  

ประสานงานสนามสอบโรงเรียนวิจิตรวิทยา

Date: 17 - 09 - 2014

 วันนี้(17 กันยายน 2557) นายบุญเลิศ  ตองติดรัมย์ ผอ.กศน.เขตวัฒนานำคณะครู เข้าพบ จสอ.สมเกียรติ  ดาสา ผอ.โรงเรียนวิจิตรวิทยา ซอยเอกมัย30 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. เพื่อขอความอนุเคราะห์ สถานที่ในการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2557 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง
  


 

บทความ

เรื่องน่ารู้ของ “ช่องคลอด”
ผู้หญิง 8 บุคลิกที่มีแนวโน้มจะขึ้นคาน
5 วิธีการจัดการกับชายเจ้าชู้
6 ภัยใต้เสื้อผ้าที่สาวๆอาจเผลอมองข้าม
ดูฉลากโภชนาการให้เป็น
ดูแลเหงือกและฟันด้วยการกิน

no Topic update r
00071 นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอจบในภาคเรียนนี้ ต้องเตรียมอะไรบ้างครับ อาจารย์ นางสาว กนกรัตน์ ประทันยะ 8
00307 New website online theking 3
00014 นร. กศน. วัดธาตุทอง รายงานตัวหน่อยครับ maliwan 44
00138 กศน ปทุมคงคา เปิดรับสมัครวันไหนบ้างหรอครับ ? admin 6
00105 ศิษย์เก่ากศน.เขตวัฒนา นิติรอดแก้ว 1
00308 ความน่าเชื่อถือ สตางค์ 0
มีต่อ ...

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวัฒนา 446/4-5 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 20/1 ถ.สุขุมวิท71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร 02-3918120 mail : watthana@bkk1.nfe.go.th