กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (เร็วๆ นี้)
กศน.เขตวัฒนาประชุม “ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร”

Date: 28 - 06 - 2016

             นายบุญเลิศ  ตองติดรัมย์ ผอ.กศน.เขตวัฒนา นายวิริยะ  ทานา ครู กศน.ตำบล  และนางสาวนิภาพร  อาจนาเสียว ครู ศรช. ร่วมประชุมปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรกลุ่มโซนกรุงเทพใต้ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนการพัฒนาบุคลากรกลุ่มโซนกรุงเทพใต้  ระหว่างวันที่  28 - 29  มิถุนายน 2559 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม

     

เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนไทย

Date: 26 - 06 - 2016

           นางวิมล อินทร์จันทร์ ครู กศน.ตำบล และนางสาวรำเพย  สัตยาคุณ ครู ศรช. และนักศึกษา กศน.เขตวัฒนาเข้าร่วมโครงการ มวลชนกองทัrไทยร่วมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนไทยในชาติ  รับฟังบรรยายพิเศษ  “การศึกษากับความมั่นคงของชาติ” ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯ  ในวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

   
   

ค่ายวิชาการพัฒนาความรู้ “ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน”

Date: 25 - 06 - 2016

              กศน.ขตวัฒนา จัดโครงการค่ายวิชาการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนอกห้องเรียน ได้ฝึกการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร    ฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ และเล่นกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเพื่อการสื่อสาร ณ ค่ายศรีกะอาง จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2559

    

    

กศน.เขตวัฒนา ประชุมประจำเดือนมิถุนายน

Date: 20 - 06 - 2016

กศน.เขตวัฒนา ประชุมประจำเดือนมิถุนายนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของ กศน.เขตวัฒนา และเตรียมจัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน และโครงการค่ายยุวกาชาด ณ สำนักงานกศน.เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559

      

เปิดศูนย์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง & “เกษตรทฤษฏีใหม่ ”

Date: 13 - 06 - 2016

         ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559  กศน.เขตวัฒนา  เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่   ประจำแขวงคลองเตยเหนือแขวงคลองตันเหนือ  และแขวงพระโขนงเหนือ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา กศน. ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนัก เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ  และเป็นการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนอย่างแพร่หลาย

     

   

ระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ กศน.เขตวัฒนา

Date: 05 - 06 - 2016

                  ในวันที่ 5  มิถุนายน  2559  ครู กศน. เขตวัฒนา    จัดกิจกรรมวันไหว้ครู  ณ  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  กรุงเทพฯ โดยจัดพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษา เคารพและระลึกถึงบุญคุณของครู สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับศิษย์ และสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา โดยได้จัดประกวดพานไหว้ครูและเข้าร่วมพิธีไหว้ครูอย่างต่อเนื่องเสมอมา ในการนี้ ครู กศน.เขตวัฒนา  ทุกท่านแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอีกด้วย

     

     


 

บทความ

เรื่องน่ารู้ของ “ช่องคลอด”
ผู้หญิง 8 บุคลิกที่มีแนวโน้มจะขึ้นคาน
5 วิธีการจัดการกับชายเจ้าชู้
6 ภัยใต้เสื้อผ้าที่สาวๆอาจเผลอมองข้าม
ดูฉลากโภชนาการให้เป็น
ดูแลเหงือกและฟันด้วยการกิน

no Topic update r
00318 กศน วัดภาษี เปิดรับสมัครวันไหน สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างไร เอ็กซ์ 0
00138 กศน ปทุมคงคา เปิดรับสมัครวันไหนบ้างหรอครับ ? อรติมา 7
00307 New website online vbvbnet 7
00014 นร. กศน. วัดธาตุทอง รายงานตัวหน่อยครับ monobo 46
00317 วิชาอะไรเอ๋ย โล 0
00316 SUPERSLYDE SILICONE ซิลิโคนเกรดพรีเมียมจากประเทศสิงค์โปร์ Metro Sanova 0
มีต่อ ...

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวัฒนา 446/4-5 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 20/1 ถ.สุขุมวิท71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร 02-3918120 mail : watthana@bkk1.nfe.go.th