กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (เร็วๆ นี้)
กศน.เขตวัฒนา



อบรมเทคนิคการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่ดี

Date: 30 - 05 - 2016

            นางสาวลักคณา  สุระแสง และนางสาวกรรณิการ์ บุญถม  ครู ศรช. กศน. เขตวัฒนา  ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา  ให้มีเทคนิคการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่ดีของสถานศึกษา กศน.เขต ในสังกัดสำนักงาน กศน. กทม. (ลูกเสือในกองบันเทิง)   ณ  ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจัดกิจกรรมสัมพันธ์ นันทนาการ และถ่ายทอดให้ครู กศน. เขตวัฒนา

      

    

เศรษฐกิจพอเพียงกับ“บัญชีครัวเรือน”

Date: 29 - 05 - 2016

       นางวิมล อินทร์จันทร์ ครู กศน.ตำบล และครู ศรช. กศน.แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จัด“โครงการอบรมการจัดทำรายรับรายจ่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ณ  ศูนย์การเรียนวัดธาตุทอง กรุงเทพฯ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  มีขอมูลสําหรับวิเคราะห์ตนเอง สร้างวินัยทางการเงิน และมีเงินออมในอนาคต

      

พัฒนาบุคลากร “พิธีกรมืออาชีพ”

Date: 25 - 05 - 2016

        นายภานุพงษ์ เจริญศักดิ์ และน.ส.กรรณิการ์ บุญถม ครู ศรช. กศน. เขตวัฒนา เข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่พิธีกรมืออาชีพของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. กรุงเทพฯ  ณ ห้องปิ่นเกล้า  รร.รอยัลชิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่25 - 26 พฤษภาคม 2559 เพื่อนำความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ  และพัฒนาทักษะการเป็นพิธีกรที่ดีและถูกต้องมาใช้ในงานต่างๆ ของ กศน.เขตวัฒนา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

      

     

การใช้พลังงานในชีวิต ประจำวัน

Date: 23 - 05 - 2016

            นางวิมล อินทร์จันทร์ และนายวิริยะ ทานา ครู กศน.ตำบล  กศน.เขตวัฒนาร่วมโครงการอบรมพัฒนาครู  เรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชา"การใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน" ประจำปี 2559 ของสำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ รร.ตรัง กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2559 เพื่อความรู้นำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

     

     

อบรมวิจัยในชั้นเรียนและจัดทำคู่มือเทียบโอนผลการเรียน

Date: 23 - 05 - 2016

        นางสาวสมศิริ ตาดพริ้ง ครูชำนาญการพิเศษ นางศรีสมร ครุยานนท์  ครูชำนาญการ  ครู กศน.ตำบล และครู ศรช.เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านวิจัยในชั้นเรียน และการจัดทำคู่มือเทียบโอนผลการเรียนกลุ่มโซนกรุงเทพใต้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2559   เพื่อนำความรู้และความเข้าใจมาพัฒนาในงานด้านการวิจัยและการเทียบโอนผลการเรียนของ กศน.เขตวัฒนา ต่อไป

   
   

นิเทศการจัดการเรียนการสอน ศรช.วัดธาตุทอง

Date: 21 - 05 - 2016

          นางสาวสมศิริ ตาดพริ้ง ครูชำนาญการพิเศษ นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยมีนางวิมล อินทร์จันทร์  นายวิริยะ ทานา ครู กศน.ตำบล นายภานุพงษ์  เจริญศักดิ์ ครู ศรช. และคณะนิสิตฝึกสอน 3 คน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับการนิเทศ ณ ศูนย์การเรียนวัดธาตุทอง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2559  เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนต่อไป

     

    


 

บทความ

เรื่องน่ารู้ของ “ช่องคลอด”
ผู้หญิง 8 บุคลิกที่มีแนวโน้มจะขึ้นคาน
5 วิธีการจัดการกับชายเจ้าชู้
6 ภัยใต้เสื้อผ้าที่สาวๆอาจเผลอมองข้าม
ดูฉลากโภชนาการให้เป็น
ดูแลเหงือกและฟันด้วยการกิน

no Topic update r
00138 กศน ปทุมคงคา เปิดรับสมัครวันไหนบ้างหรอครับ ? อรติมา 7
00307 New website online vbvbnet 7
00014 นร. กศน. วัดธาตุทอง รายงานตัวหน่อยครับ monobo 46
00317 วิชาอะไรเอ๋ย โล 0
00316 SUPERSLYDE SILICONE ซิลิโคนเกรดพรีเมียมจากประเทศสิงค์โปร์ Metro Sanova 0
00315 XTRO เอ็กซ์โทร เหมาะสำหรับเพศสัมพันธ์ใน ซาวน่า ในน้ำ และระหว่างชายกับชาย (เกย์) สามารถใช้กับถุงยาง แ Metro Sanova 0
มีต่อ ...

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวัฒนา 446/4-5 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 20/1 ถ.สุขุมวิท71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร 02-3918120 mail : watthana@bkk1.nfe.go.th