------------------------------------------------

                   
ร่วมจุดเทียนออนไลน์ ถวายพระพรในหลวง เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา

--------------------------------------------
นโยบายเลขาธิการกศน.นายประเสริฐ  บุญเรือง
http://www.youtube.com/watch?v=LRvF5Ujd6LQ

------------------------------------------------

ประกาศ

กศน.เขตวัฒนา
ขยายเวลา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2557
ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
ด่วน รับจำนวนจำกัด
คลิ๊กดูหลักฐานการสมัคร

--------------------------------------------


นิเทศนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Date: 07 - 05 - 2014

 นายบุญเลิศ  ตองติดรัมย์ ผอ.กศน.เขตวัฒนา ต้อนรับ ดร.สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มานิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำ กศน.เขตวัฒนา  และรับฟังสรุปการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2557 - 8 พฤษภาคม 2557 โดยมีนางสาวสมศิริ  ตาดพริ้ง ครูชำนาญการพิเศษ และนางศรีสมร  ครุยานนท์ ครูชำนาญการ อาจารย์ที่ปรึกษา กศน.เขตวัฒนาเข้ารับฟังการสรุปงานของนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้
  

การสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบหลักสูตร หลักสูตรอาเซียนศึกษา ฯ

Date: 01 - 05 - 2014

นายประเสริฐ  บุญเรือง เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบหลัสูตรอาเซียนศึกษา ตามโครงการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ด้านอาเซียนศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร หลังจากที่ได้เรียนรู้รูปแบบการศึกษาทางไกลเรื่องหลักสูตรอาเซียน มาก่อนหน้านี้แล้วนั้น  นายบุญเลิศ ตองติดรมย์ ผอ.กศน.เขตวัฒนา มอบหมายให้นายวิริยะ  ทานา ครู กศน.ตำบล นางวิมลอินทร์จันทร์ ครู กศน.ตำบล นางสาวรำเพย  สัตยาคุณ ครูศูนย์การเรียนชุมชน เข้ารับร่วมการสัมมนาและทำกิจกรรมพร้อมเข้ารับการประเมินก่อนจบหลักสูตรอาเซียนศึกษา นายวีลกุล  อรัลยนาค ผอ.สำนักงาน กศน. กทม. ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัติ ให้กับผู้ผ่านการประเมิน โดยบุคลากร กศน.เขตวัฒนาได้ผ่านการสำเร็จการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตร 60 ชั่วโมง ตามโครงการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน. ด้านอาเซียนศึกษา
  

ประเมินครู ศรช

Date: 24 - 04 - 2014

 นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ ผอ.กศน.เขตวัฒนา นางสาวสมศิริ  ตาดพริ้ง ครูชำนาญการพิเศษ และนางศรีสมร  ครุยานนท์ ครูชำนาญการ เป็นกรรมการในการประเมินประสิทธิภาพครูศูนย์การเรียนชุมชน กศน.เขตวัฒนา ในวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ กศน.แขวงพระโขนงเหนือ กศน.เขตวัฒนา มีครู ศรช.เข้ารับการประเมินทั้งหมด 6 คน แต่ละคนได้จัดทำแฟ้มสะสมงาน และนำเสนอ Powerpoint ต่อกรรมการ
  

รับสมัคร นศ.1/57

Date: 24 - 04 - 2014

 นายบุญเลิศ  ตองติดรัมย์ ผอ.กศน.เขตวัฒนา มอบหมายให้บุคลากร กศน.เขตวัฒนา แนะแนว และรับสมัคร นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2557 ณ กศน.เขตวัฒนา

  

นิสิตฝึกงาน

Date: 24 - 04 - 2014

 นายบุญเลิศ  ตองติดรัมย์ ผอ.กศน.เขตวัฒนา มอบหมายให้นางสาวสมศิริ  ตาดพริ้ง ครูชำนาญการพิเศษ เป็นผู้นิเทศ นิสิตฝึกงาน ในวันที่ 18 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ ชุมฃนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา กทม. นิสิตฝึกงานได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีเยาวชนในชุมชนสุเหร่าบ้านดอนสนใจและให้ความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน ซึ่งเยาวชนในชุมชนสุเหร่าบ้านดอนมีความพึงพอในในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
  

สุดยอด กศน.

Date: 28 - 03 - 2014

 นายบุญเลิศ  ตองติดรัมย์ ผอ.กศน.เขตวัฒนาและบุคลากร กศน.เขตวัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขั้นสุดยอด กศน. ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ MCC HALL เดอะมอลล์บางกะปิ กทม. โดยเข้าร่วมเชียร์ตัวแทนกลุ่มโซนกรุงเทพใต้ กศน.เขตปทุมวัน ผละการประกวด

     รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กศน.เขตบางกะปิ 
     รางรองวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ กศน.เขตราชเทวี 
     รางรองวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ กศน.เขตหลักสี่ 
     รางวัลชมเชย ได้แก่ กศน.เขตหนองแขม กศน.เขตปทุมวัน และกศน.เขตบางกอกน้อย 
โดย กศน.เขตบางกะปิ จะเป็นตัวแทนของสำนักงาน กศน. กทม.เข้าประกวดระดับภาคกลางในวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 ณ แฟชั่นไอซ์แลน์ กทม.
   


 

บทความ

เรื่องน่ารู้ของ “ช่องคลอด”
ผู้หญิง 8 บุคลิกที่มีแนวโน้มจะขึ้นคาน
5 วิธีการจัดการกับชายเจ้าชู้
6 ภัยใต้เสื้อผ้าที่สาวๆอาจเผลอมองข้าม
ดูฉลากโภชนาการให้เป็น
ดูแลเหงือกและฟันด้วยการกิน

no Topic update r
00105 ศิษย์เก่ากศน.เขตวัฒนา นิติรอดแก้ว 1
00014 นร. กศน. วัดธาตุทอง รายงานตัวหน่อยครับ pang 42
00308 ความน่าเชื่อถือ สตางค์ 0
00307 New website online daun 0
00305 ทดสอบความเซียน kpimcha 1
00306 This is a pain reliever This area will give you the happiness it click. ployploy 0
มีต่อ ...

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวัฒนา 446/4-5 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 20/1 ถ.สุขุมวิท71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร 02-3918120 mail : watthana@bkk1.nfe.go.th